Chiêm bao thấy quả Táo: Điềm báo sung túc, đủ đầy

Chiêm bao thấy quả Táo: Điềm báo sung túc, đủ đầy